* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .xyz, .icu, .online, .eu, .ml, .ga, .cf, .gq